Toimintaperiaatteet

Tämän tekstin tarkoituksena on kirjata selkeällä suomen kielellä projektin toimintaperiaatteet.

VERSIO 1.0

1. Tavoitellaan taloudellista etua, mutta ei tavoitella voittoa.

Onhan selvää, että paremman auton saaminen on taloudellinen etu. Yksi keskeinen motivaatio on sähköauton saaminen itselleen. Tämä on kuitenkin eri asia kuin voiton tavoittelu.

2. Projektissa tuotettu tieto on vapaata.

Joku voi muotoilla tämän vielä hienommin, Creative commons & such…

Myös kirjeenvaihto yritys- ja yhteisökumppanien kanssa on julkista. Tästä täytyy tietenkin kertoa etukäteen kumppaneille, sillä kyseessä on kirjesalaisuus ja kirjeenvaihdon julkistamiseen vaaditaan kumppanin hyväksyntä. Projektissa mukana olevat yhteisön jäsenet sitoutuvat myös kertomaan yhteydenotoistaan mahdollisiin kumppaneihin.

Jokaista pikku tiedonmurua tai alustavaa yhteydenottoa ei tarvitse raportoida. Nämä ovat yleisiä periaatteita ja soveltamisessa terveen järjen käyttö on sallittua.

3. Osallistuminen ja kaupallinen toiminta

Projektiin osallistuvat voivat toimia myös voittoa tavoitellen, mutta tämä toiminta asetetaan avoimesti samalle viivalle kaikkien muiden samaa tuotetta tai palvelua tarjoavien kanssa.

On selvää että massamittainen sähköautojen konvertointi hyödyttää taloudellisesti niitä jotka valmistavat akkuja, sähkömoottoreita ja muita osia, tuovat autoja maahan tai tekevät käytännön konversiotöitä. On myös selvää että ne ihmiset, jotka jo valmiiksi toimivat näissä tehtävissä, tuntevat mielenkiintoa projektiin asian itsensä ja sen mahdollistaman ansainnan johdosta.

4. Ideat vapaita

Sähköautojen ja konversiotoiminnan yhteyteen voi syntyä uusien tuotteiden ja palvelujen tarjontaa, joihin ideat saattavat syntyä projektin yhteisessä keskustelussa. Kenelläkään projektin jäsenellä ei ole yksinoikeutta ideoihin. Jokainen voi kuitenkin vapaasti aloittaa voittoon tähtäävän toiminnan projektin puitteissa syntyneiden omien, muiden tai yhdessä syntyneiden ideoiden pohjalta.

5. Projektin kumppanit

Projektilla voi olla kumppaneina mitä tahansa yrityksiä tai yhteisöjä jotka omalla toiminnallaan auttavat projektin tavoitteiden toteutumista.

6. Projektilla ei ole johtoa - jokainen on "konserninjohtaja"

Avoin toimintatapa on osoittanut voimansa ja kepeytensä. Ne tekevät jotka haluavat, niin paljon kuin haluavat. Ne tekevät, jotka osaavat, niitä asioita mitä pitävät projektille tärkeinä. Jokaisen toimijan ajatukset voidaan kyseenalaistaa, mutta viimeiseen asti vältetään sitä, että lähdettäisiin käyttämään painostusta jos joku on mielestämme tekemässä typeryyksiä. Tehköön, useille eri ratkaisuvaihtoehdoille on tilaa, parhaat ratkaisut siilautuvat esiin yhteisessä keskustelussa.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole, mutta kaikkia päätöksiä ei tarvitse perustella kaikille, koska jokainen on vapaa ryhtymään omien ratkaisujensa toteuttajaksi. Jokainen projektiin osallistuja käyttää projektiin haluamansa ajan, silloin kun haluaa.

Tietysti yhteisöllinen toiminta edellyttää normaaleja hyviä käytössääntöjä. Kun näiden normaalien hyvin tapojen lisäksi meitä eivät rasita ns. firman ohjesäännöt ja pykälät, jää meille paljon aikaa ja energiaa toistemme hauskuuttamiselle ja asioiden rennosti ottamiselle. Kun ei ole hierarkioita, voimme hellittää ja ottaa asiat asioina.

7. Projekti ei ole oikeustoimihenkilö

Projekti ei ole oikeustoimihenkilö, joten projektin nimissä ei ole mahdollista allekirjoittaa sopimuksia. Tämä ei kuitenkaan estä projektin puitteissa toimijoita neuvottelemasta sopimusmalleja sähköautojen tuottajaosapuolten ja ostajien välille. Nämä sopimukset voivat toimia pohjina, joita tuottajat ja ostajat käyttävät oman etunsa tähden.

Esimerkiksi sähköyhtiöiden kanssa voidaan neuvotella yhdenmukainen sopimuspohja, jolla sähköauton ostaja saisi tietyksi ajaksi ilmaiset sähköt autoonsa ottaessaan autoonsa kyseisen sähköyhtiön mainoksen. Tässä saattaa yhdenmukaisuus olla kaikkien etu ja tämä yhdenmukaisuus saavutetaan parhaiten suunnittelemalla ja neuvottelemalla.

Sähköautot - Nyt! -projekti tuo sähköautot markkinoille: Teemme sen kysymyksen joka nousee aidoksi kysynnäksi. Jalostamme tarjonnan pidemmälle ja luomme markkinapaikan ja ostamiseen tarvittavat toimintamallit. Ilman että projekti itse ostaa, myy tai konvertoi yhtäkään autoa (prototyyppejä lukuunottamatta).

8. Yleinen ja yhtäläinen osto-oikeus

Sähköautot - Nyt! ei sulje ulkopuolelleen ketään halukkaita osien, palvelujen tai kokonaisten tuotteiden ostajia. Kenellekään ei myönnetä alennuksia eikä kukaan joudu maksamaan korkeampaa hintaa. Paljousalennuksia käytetään projektin ostoissa mutta paljousalennukset ovat myynnissä kiellettyjä. Tuotteideiden ja palvelujen hinnat erotellaan toimituskustannuksista jotka vaihtelevat alueittain ja toimitusmäärittäin.

9. Ei yksinoikeuksia, ei poissulkevia sopimuksia

Esimerkiksi sähköyhtiöiden kanssa voidaan neuvotella yhdenmukainen sopimuspohja, jolla sähköauton ostaja saisi tietyksi ajaksi ilmaiset sähköt autoonsa ottaessaan autoonsa kyseisen sähköyhtiön mainoksen. Tässä saattaa yhdenmukaisuus olla kaikkien etu ja tämä yhdenmukaisuus saavutetaan parhaiten suunnittelemalla ja neuvottelemalla.

Projektin yhdessä kumppanin käymien neuvottelujen tulos ei kuitenkaan sido ketään. Sitovia sopimuksia tekevät ainoastaan yksittäinen sähköauton hankkiva henkilö suhteessa osien ja palvelujen toimittajiin.

Edellisestä seuraa, että yksinoikeudet tai muut kolmannen osapuolen poissulkevat sopimukset eivät ole projektissa mahdollisia.

10. Projektin aikataulut

Projektilla on määrämittaisia julki lausuttuja tavoitteita: 500 konvertoitua autoa, ensimmäisten toimitus viimeistään vuoden 2008 lopulla. Kukaan ei kuitenkaan saa potkuja jos tämä aikataulu ei toteudu. Kenenkään bonusta ei viedä. Tietysti kannamme projektissa myös sähköautojen lippua yleisemmässä mielessä, eli jos epäonnistumme, sillä on merkitystä sähköautojen tulevaisuudelle ehkä laajemminkin. Jos niin kävisi että toivottu laatu ei toteutuisi halutussa ajassa, olisi se toki harmi, mutta ei projektin loppu. Kukaan ei veisi projektilta sen vuoksi rahoitusta, kun sitä ei ole.

11. Projektin tavoitteet

Projektin välittömänä tavoitteena on saada sähköautoja niitä haluaville konvertoimalla polttomoottoriautoja tai lisäämällä sähköosat uusiina auton runkoihin, mikäli sellaiseen sopimukseen jokin autonvalmistaja lähtisi.

Projektin rinnakkaistavoitteena on mahdollistaa markkinoille tulevien sähköautojen (esim. Th!nk) yhteistilauksia.

Projektin lisätavoitteena on mahdollistaa sähköautoille mahdollisimman hyvät olot niin infrastruktuurin kuin taloudellisten kannustimienkin osalta.

Projektin pitkän tähtäimen tavoitteena on nopeuttaa teollisesti valmistettujen sähköautojen tuloa markkinoille osoittamalla että sähköauto on monessa suhteessa polttomoottoriautoa kilpailukykyisempi.

Projektin laajennettuina tavoitteina voi olla a) projektin muuttuminen pysyväksi b) konversioiden laajentaminen uusiin automalleihin ja c) massamittaisen konversiotoiminnan levittäminen muihin maihin. Projekti voi myös tähdätä globaaleihin yhteisostoihin, mikäli kumppaneita löytyy riittävästi ja logistiset sekä hallinnolliset kysymykset saadaan ratkaistua.

Projektin syvempänä tavoitteena on vähentää hiilidioksidin, typen oksidien ja pienhiukkasten päästöjä sekä alailmakehän otsonin syntymistä. Näillä tavoitellaan osaltaan ilmastonmuutoksen hillintää sekä satojen tuhansien ennenaikaisten kuolemien sekä keuhkosairauksien estämistä.

Projekti voidaan nähdä myös kuluttajavaltaisen verkostoitumisen virstanpylväänä, vapaan tiedonvaihdon tehokkuuden - ja hauskuuden! - ilmentäjänä sekä osana globaalia ympäristöliikettä.

12. Secret master plan

Sähköautojen massavalmistuksen kautta päästä eroon polttomoottorikäyttöisistä lehdenpuhaltimista! ;)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License