Oppilaitokset - mukana oppimassa, tekemässä ja kehittämässä

Sähköautot - Nyt! yhteisön toiminnassa on mukana yhä enemmän myös oppilaitoksia työllisyyskurssituksesta ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen kautta aina teknillisiin korkeakouluihin asti.

Useissa tapauksissa yhteisön toiminnassa mukana oleminen tarkoittaa yksittäisen opettajan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta syntynyttä löyhää sidosta Sähköautot - Nyt! projekteihin ja tämän tiedon suodattamista edelleen oppilaitoksiin muodossa tai toisessa.

Muutamissa oppilaitoksissa on päätetty ottaa koulutusohjelmaan sähköautotekniikkaa ja sähköautomuunnosten tekniikka tai perustaa erityisprojekti näiden asioiden tutkimiseksi ja oppimiseksi.

Sähköautot - Nyt! yhteisössä nähdään mielellään sähköautotekniikan opetuksen ja rohkeasti kokeilevien projektien lisääntyminen. Koska yhteisömme on löyhä ja epämuodollinen, ei varsinaista "oppilaitosvastaavaa" ole, joka pitäisi lankoja käsissään.

Yhteistyön helpottamiseksi tälle sivulle on listattu ne oppilaitokset, joiden kanssa on tiiviimpää yhteistyötä tekeillä. "Virallinen" lista yhteyshenkilöistä ei ole välttämättä niin virallinen, tarkoitus on ainoastaan helpottaa yhdessä työskentelyä.

Oppilaitokset ja yhteyshenkilöt

Tampereen Ammattikorkeakoulu
Lauri Hietalahti

Sähkövoimatekniikka
Tampereen ammattikorkeakoulu
Teiskontie 33
33 521 TAMPERE
www.tamk.fi
if.kmat|ithalateih.irual#if.kmat|ithalateih.irual
GSM: 050-3286131

Tampereen ammattiopisto
Aikuiskoulutus, tekniikka
Jukka Niemi

Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
www.tao.tampere.fi
if.erepmat|imein.t.akkuj#if.erepmat|imein.t.akkuj
GSM: 040 800 4423

Kokkolan Ammattiopisto
Robert Gyllenberg

if.qk|trebor#if.qk|trebor

Aiemmat tapahtumat

HUOM: PÄIVÄ VARMISTUNUT: Ensimmäinen suomalaisten oppilaitosten yhteinen sähköautoihin keskittyvä seminaari järjestetään 18. maaliskuuta 2010 Tampereella.

Koko päivän seminaarin hinta on 290 euroa + alv.
Lisätietoja TAMK:in Lauri Hietalahdelta.

HYBRIDI- JA SÄHKÖAJONEUVOTEKNIIKKA -kurssi
Aika: 18.03.2010 klo 8:15 - 18:00 (ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 08.15 – 08.45)
Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Teiskontie 33, Tampere

Sisältö: Kurssin tarkoitus on perehtyä hybridi- ja sähköajoneuvotekniikan asettamiin vaatimuksiin.
Tilaisuudessa perehdytään hybridi- ja sähköajoneuvotekniikan perusteisiin, rakenteisiin,
käytettävyyteen ja tulevaisuuteen.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu hybridi- ja sähköajoneuvotekniikasta kiinnostuneille opettajille, alan
yrittäjille sekä ajoneuvojen ja liikenteen parissa työskenteleville henkilöille tekniikan alasta
riippumatta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Sirpa Nurminen
sirpa.nurminen(AT)tamk.fi
(03) 245 2111

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License