6. Sähköhenkilöautomuunnoksen vaatimukset

Tähän kerätään luokitellusti huomioon otettavia vaatimuksia, kun tehdään polttomoottorikäyttöisen auton muunnosta sähkökäyttöiseksi. Modulien kaikkia sisäisiä vaatimuksia ei kuvata tähän dokumenttiin, vaan modulien sisäiset vaatimukset ja sisäinen rakenne kuvataan erikseen modulikohtaisesti.

Vaatimuksille pitäisi olla jokin testaus- / tarkistustapa.

Vaatimuksia tulisi myös perustella ja priorisoida (mikä on pakollista, mikä suositeltavaa ja mikä on hauska lisäpiirre). Luokkia ovat ainakin:

 • ehdoton
 • pakollinen (hyvin tärkeä)
 • suositeltava
 • optio (lisäpiirre haluttaessa)

Vaatimuksiin pitäisi listata myös ketä osapuolia (engl. stakeholder) ne koskevat. Kohta "osapuoli" vastaa kysymykseen, ketä asia kiinnostaa ja kenelle asiasta on hyötyä. Osapuolia ovat ainakin:

 • sähköauton omistaja
 • sähköauton kuljettaja
 • jalankulkijat
 • pelastushenkilökunta
 • huolto
 • muunnoksentekijä, asennus
 • sähköyhtiö
 • viranomaiset
 • yhteisö
 • tuotekehittäjät yhteisössä ja yrityksissä

H = Henkilöautokonversioita koskeva vaatimus, ei sovellu busseihin
B = Bussikonversiossa käypä vaatimus.

Vaatimuksien täyttymistä pitää seurata eCorolla-projektissa:
C1 = Corolla v1 täyttynyt vaatimus.
C1- = Corolla v1: vaatimus ei ole täyttynyt / soveltunut.
C2+ = Corolla v2: vaatimus otettava mukaan.
C2- = Corolla v2: vaatimusta ei oteta mukaan.
C2 = Corolla v2 täyttynyt vaatimus (todettu valmistuttua täyttyneen).

Teknisen toteutuksen vaatimukset sisältää paljolti taustavaatimuksista johdettuja vaatimuksia.

Kaavio: Muunnetun sähköauton rakenne (yleinen periaatteellinen järjestelmäkaavio, pdf)

Kaavio: Muunnetun eCorollan rakenne (pdf)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License