Ylivoimainen ekoauto

Hybridi-, biopolttoaine- ja vetyautoja markkinoidaan usein ekoautoina, mutta on monia syitä miksi puhdas sähköauto on vihrein vaihtoehto.

Vetyauto tuhlaa energiaa

vetytalous.png

"Vetyauto on kaikista tehottomin ja samalla kallein tapa vähentää kasvihuonepäästöjä."
Joseph J. Romm, energia-asiantuntija ja tietokirjailija (mm. "The Hype about Hydrogen")

Vety- ja sähköautot ovat hyvin samankaltaisia: molemmissa auto saa liikevoimansa sähkömoottorista. Oleellinen ero löytyykin energian varastoinnista. Sähköautossa energia ladataan verkkovirrasta suoraan auton akkuihin, jotka antavat ajossa virtaa auton moottorille.

Vetyautoa varten tuotetaan vedestä vetyä sähkövirralla, joka muutetaan auton polttokennossa takaisin sähköksi, joka puolestaan antaa virtaa auton moottorille. Tässä prosessissa suurin osa alkuperäisestä energiasta tuhlataan, käyttöön saadaan vain noin 20 %. Sähköauton energiatehokkuus vetyautoon nähden on yli kolminkertainen.

Vaikka joitakin vetyautoja on jo markkinoilla, arvioidaan kohtuuhintaisten vetyautojen massavalmistuksen olevan n. 10 vuoden päässä. Se on myös teknologiana valtavan kallis sähköauton tekniikkaan nähden ja riippuvainen yhden polttoaineen jakelusta ja hinnan vaihteluista.

Lisätietoa:

Hybridiauto viherpesua

bettah.png

Tavalliset hybridit käyttävät liikkumiseen pelkästään fossiilisia polttoaineita. Tällainen auto ei tuo juurikaan helpostusta kasvihuonepäästöihin etenkään kun valtaosa hybrideistä on tehty suurten autojen kokoluokkaan: kulutus on samaa luokkaa kuin pikkuautoissa.

Pitkän kampanjoinnin myötä suuret autonvalmistajat ovat alkaneet vähin erin myöntyä lisäämään latauspistokkeen joihinkin tuleviin hybridimalleihin. Näin saavutetaan plug-in-hybridi, joka voi ladata akkunsa suoraan verkkovirrasta ja halutessa täysin nollapäästöisellä sähköllä. Mutta hybridi on aina hybridi: osa matkasta ajetaan fossiilisilla polttoaineilla tai biopolttoaineilla.

Lisätietoa plug-in-hybrideistä:

Biopolttoaineet tehottomia ja eettisesti arveluttavia

Biopolttoaineet ovat ilmastonmuutoksen kannalta pitkällä aikavälillä neutraaleja: jos polttoaineen tuottaman biomassan annetaan kasvaa uudestaan, kiertää hiilidioksidi kehää (pellolta autoon - autosta ilmakehään - ilmakehästä peltoon).

Biopolttoaineilla on kuitenkin melkoiset rasitteet niskassaan. Biopolttoaineet saadaan valtaosin viljelykasveista, jotka voivat viedä tilaa ravintokasveilta ja aiheuttaa tuottajamaassa ruokapulaa ja aliravitsemusta. Lannoitus ja koneellinen viljely saattavat aiheuttaa yllättävän suuren määrän päästöjä ja saasteita.

Biopolttoaineiden lisääntynyt kysyntä synnyttää tarpeen tuhota viljelyjen tieltä sademetsiä, jotka ovat ekojärjestelmän kannalta biopolttoaineita monta kertaa arvokkaampia.

Polttomoottori ei myöskään muutu biopolttoaineella lainkaan tehokkaammaksi, vaan moottori hukkaa noin 60-75 % energiasta lämmöksi.

Lisätietoa biopolttoaineista:

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License